background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projekt PASUSZ

(Kliknij aby powiększyć)


Rekrutacja 2021/22


PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2021/22

Podręczniki - przedmioty ogólnoksztalcace

Podręczniki - przedmioty matematyczno-przyrodnicze i zawodowe teoretyczne

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik informatyk

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik programista

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik elektronik

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KIERUNKÓW TECHNIK MECHATRONIK I MECHANIK USTALONE BĘDĄ WE WRZEŚNIU NA LEKCJACH Z NAUCZYCIELEM ZAWODU
Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

TERMINY REKRUTACJI

Harmonogram


Zasady rekrutacji

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Adres systemu elektronicznego naboru do szkół średnich to: https://slaskie.edu.com.pl
Nasza szkoła widnieje pod nazwą: Technikum nr 4 (ZSTiO) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ZSTiO).
Zapraszamy do logowania!

hide panel Loading...